Dokonywanie przeglądów okresowych budynków

Przeglądy okresowe budynków
Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych. Z przeglądów sporządzamy protokoły z dokumentacją fotograficzną. Wyszczególniamy w nich nieprawidłowości stwierdzone w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy wraz z stopniem pilności wykonania prac.